رینیت آلرژیک

رینیت آلرژیک وقتی شروع می­ شود که دستگاه ایمنی بدن به عوامل محیطی حساس شده یا عکس­ العمل شدید نشان می­ دهد. نشانه هایی ماندد عطسه مکرر و آب ریزش بینی .

درخواست مشاوره